sken
#intro;#o-nas;#projekty;#kontakt

Biokompozitná linka – integrovaná recyklácia s výrobou

 
Problémom je, že analýza ekologickej stopy Slovenska v globálnom kontexte jednoznačne potvrdila, že aktuálny rozvoj spoločnosti, teda ekonomický rast, je vo svojej podstate pre ľudskú spoločnosť likvidačný. V súčasnosti dochádza k čerpaniu zdrojov budúcich generácií.
 
Cieľom projektového zámeru je implementácia biokompozitnej linky, ktorá bude vyrábať z vopred upravených vstupných surovín taký druh kompozitného materiálu, ktorý na jednej strane bude eliminovať všetky významné nežiaduce vlastnosti dreva, a na druhej strane bude podčiarkovať maximálnu odolnosť plastu a esteticko-vizuálny efekt dreveného povrchu – vznikne tzv. drevoplast. Uvedená technológia je plne v súlade s cieľmi obehového hospodárstva, pričom ide o zachovanie hodnoty výrobkov a materiálov čo najdlhšie, aby sa minimalizoval odpad a využívanie nových zdrojov.
 
Výsledkom bude nový model využívania zdrojov, ktorý zabezpečí nielen vysokú kvalitu novodobého života, ale i ochranu prírodného prostredia. Ekologický aspekt použitia drevoplastu vo vzťahu k výrobe znamená spracovanie drevnej hmoty (odpadu) bežných drevín, čím sa šetrí surové drevo, dochádza k spracovaniu recyklovateľných polymérov, nevyžadujú sa žiadne ochranné nátery a tým sa znižuje ekologická záťaž životného prostredia a vzhľadom na jeho likvidáciu, a pôjde o plne recyklovateľný materiál.