sken
#intro;#o-nas;#projekty;#kontakt

Pretvárame
myšlienky
na riešenia

Naše projekty

Využitie polymérov v podmienkach zmeny klímy
Problémom je celosvetová potreba urýchľovania regenerácie obnoviteľných zdrojov v drevárskom priemysle.
Cieľom projektového zámeru je v spolupráci s etablovanými partnermi z vedeckého prostredia aplikovať výsledky výskumu vplyvu hydrogélu na vitalitu a rastové vlastnosti sadeníc vybraných druhov drevín pri rôznych spôsoboch aplikácie do praxe.
Výsledkom bude zefektívnenie nakladania s lesnými sadenicami, úspora materiálu, ako aj vytvorenie možnosti obnovy drevín v oblastiach, kde je identifikovaný problém nedostatku vlahy a zrážkovej činnosti, následkom čoho bola v týchto oblastiach znemožnená drevárska pestovateľská činnosť.
enviroNOVA
Problémom sú viditeľné dopady klimatických zmien - extrémne sucho, silné dažde, záplavy, zmena biodiverzity, a ďalšie.
Cieľom je fyzické zriadenie a podpora vedecko-výskumného environmentálneho centra enviroNOVA, zameraného na novátorské technologické a procesné inovácie z oblasti ekológie, klimatológie, flóry, digitalizácie, udržateľnosti a obnoviteľnosti zdrojov v spolupráci s etablovanými partnermi.
Výsledkom bude lokálna transformácia biodiverzity, zlepšenie lokálnej klímy, technologická a energetická modernizácia v regióne, prínosy digitalizácie a využitie novátorských technológií v priemysle, drevárskej, enviro oblasti, rast zamestnanosti vďaka vzniku nových podnikov, ako výsledok činnosti ekoinovačného inkubátora a akcelerátora, príliv kooperácie s podnikateľským, ale i vzdelávacím sektorom, zlepšenie dodávateľsko-odberateľských i obchodných vzťahov.
Biokompozitná linka - integrovaná recyklácia s výrobou
Problémom je, že analýza ekologickej stopy Slovenska v globálnom kontexte jednoznačne potvrdila, že aktuálny rozvoj spoločnosti, teda ekonomický rast, je vo svojej podstate pre ľudskú spoločnosť likvidačný. V súčasnosti dochádza k čerpaniu zdrojov budúcich generácií.
Cieľom projektového zámeru je implementácia biokompozitnej linky, ktorá bude vyrábať z vopred upravených vstupných surovín taký druh kompozitného materiálu, ktorý na jednej strane bude eliminovať všetky významné nežiaduce vlastnosti dreva, a na druhej strane bude podčiarkovať maximálnu odolnosť plastu a esteticko-vizuálny efekt dreveného povrchu – vznikne tzv. drevoplast. Uvedená technológia je plne v súlade s cieľmi obehového hospodárstva, pričom ide o zachovanie hodnoty výrobkov a materiálov čo najdlhšie, aby sa minimalizoval odpad a využívanie nových zdrojov.
Výsledkom bude nový model využívania zdrojov, ktorý zabezpečí nielen vysokú kvalitu novodobého života, ale i ochranu prírodného prostredia. Ekologický aspekt použitia drevoplastu vo vzťahu k výrobe znamená spracovanie drevnej hmoty (odpadu) bežných drevín, čím sa šetrí surové drevo, dochádza k spracovaniu recyklovateľných polymérov, nevyžadujú sa žiadne ochranné nátery a tým sa znižuje ekologická záťaž životného prostredia a vzhľadom na jeho likvidáciu, a pôjde o plne recyklovateľný materiál.

Kontaktujte nás


    Tento formulár je zabezpečený službou reCAPTCHA. Platia zásady ochrany osobných údajov a všeobecné podmienky spoločnosti Google.