sken
#intro;#o-nas;#projekty;#kontakt

enviroNOVA

 
Problémom sú viditeľné dopady klimatických zmien – extrémne sucho, silné dažde, záplavy, zmena biodiverzity, a ďalšie.
 
Cieľom je fyzické zriadenie a podpora vedecko-výskumného environmentálneho centra enviroNOVA, zameraného na novátorské technologické a procesné inovácie z oblasti ekológie, klimatológie, flóry, digitalizácie, udržateľnosti a obnoviteľnosti zdrojov v spolupráci s etablovanými partnermi.
 
Výsledkom bude lokálna transformácia biodiverzity, zlepšenie lokálnej klímy, technologická a energetická modernizácia v regióne, prínosy digitalizácie a využitie novátorských technológií v priemysle, drevárskej, enviro oblasti, rast zamestnanosti vďaka vzniku nových podnikov, ako výsledok činnosti ekoinovačného inkubátora a akcelerátora, príliv kooperácie s podnikateľským, ale i vzdelávacím sektorom, zlepšenie dodávateľsko-odberateľských i obchodných vzťahov.