sken
#intro;#o-nas;#projekty;#kontakt

Využitie polymérov v podmienkach zmeny klímy

 
Problémom je celosvetová potreba urýchľovania regenerácie obnoviteľných zdrojov v drevárskom priemysle.
 
Cieľom projektového zámeru je v spolupráci s etablovanými partnermi z vedeckého prostredia aplikovať výsledky výskumu vplyvu hydrogélu na vitalitu a rastové vlastnosti sadeníc vybraných druhov drevín pri rôznych spôsoboch aplikácie do praxe.
 
Výsledkom bude zefektívnenie nakladania s lesnými sadenicami, úspora materiálu, ako aj vytvorenie možnosti obnovy drevín v oblastiach, kde je identifikovaný problém nedostatku vlahy a zrážkovej činnosti, následkom čoho bola v týchto oblastiach znemožnená drevárska pestovateľská činnosť.